Våra affärsområden

Järnväg Underhåll och Maskin

Niklas Sundel

Niklas Sundel

Affärsområde Järnväg Underhåll & Maskin

niklas.sundel@nrcgroup.se
Anders Ramnor

Anders Ramnor

Maskinchef

anders.ramnor@nrcgroup.se
Magnus Nordström

Magnus Nordström

Projektchef Hallsberg

073-065 11 91

magnus.nordstrom@nrcgroup.se
Leif Oskarsson

Leif Oskarsson

Projektchef MÅB

072-451 44 24

leif.oskarsson@nrcgroup.se
Andreas Åhrlin

Andreas Åhrlin

Projektchef MÅB

andreas.ahrlin@nrcgroup.se
Per-Johan Wadin

Per-Johan Wadin

Projektchef BKB/KTK

073-073 52 51

per-johan.wadin@nrcgroup.se
Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Projektchef VGV

070-259 94 30

thomas.samuelsson@nrcgroup.se
Gabriella Khazal

Gabriella Khazal

HR

072-514 13 51

gabriella.khazal@nrcgroup.se
Amanda Thoren

Amanda Thoren

KMA

amanda.thoren@nrcgroup.se

Anläggning och Stora projekt

Erik Lööv

Erik Lööv

Affärsområde Anläggning & Stora projekt

erik.loov@nrcgroup.se
Martin Söder

Martin Söder

Regionchef Mitt

073-837 40 50

martin.soder@nrcgroup.se
Erik Lööv

Erik Lööv

Tf Regionchef Väst

erik.loov@nrcgroup.se
Martin Söder

Martin Söder

Tf Regionchef Öst

martin.soder@nrcgroup.se
Stefan Wigardt

Stefan Wigardt

KMA

stefan.wigardt@nrcgroup.se
Johanna Rosendahl

Johanna Rosendahl

HR

073-038 59 30

johanna.rosendahl@nrcgroup.se

Järnväg Projekt

Bengt Svanberg

Bengt Svanberg

Affärsområde Järnväg Projekt

bengt.svanberg@nrcgroup.se
Björn Österberg

Björn Österberg

Regionchef Syd och Väst

bjorn.osterberg@nrcgroup.se
Bengt Svanberg

Bengt Svanberg

Regionchef Öst och Nord

bengt.svanberg@nrcgroup.se
Johanna Rosendahl

Johanna Rosendahl

HR

073-038 59 30

johanna.rosendahl@nrcgroup.se
Dennis Samuelsson

Dennis Samuelsson

KMA

dennis.samuelsson@nrcgroup.se