NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport 2020

Nu är NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport för 2020 släppt. Det är viktigt för oss att i vårt arbete så långt det är möjligt kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön.            

Vi arbetar även kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

 

Läs mer i NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport 2020: Klicka här!

 

 

 

 

 

Frågor? Kontakta mig

Robert Röder

Robert Röder

Vd

070-285 29 29

robert.roder@nrcgroup.se

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.