NRC Groups Nordiska Hållbarhetsrapport 2021

Under 2021 har vi inom koncernen gjort flera framsteg i vårt hållbarhetsarbete – nu är NRC:s gemensamma hållbarhetsrapport släppt, där du kan läsa allt om vårt arbete för att skapa en mer hållbar infrastrukturbransch.

Läs mer i NRC Groups Hållbarhetsrapport 2021: Klicka här!

Vi arbetar hela tiden för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön. Vi försöker också att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

Frågor? Kontakta mig

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.