Tillväxt i försäljning och fokus på förbättringsåtgärder

NRC Group startade 2020 med försäljningstillväxt och stark orderingång. Samtidigt har ansträngningarna för att förbättra den långsiktiga lönsamheten pågått för fullt.

 

Efter utbrottet av covid-19 har företaget prioriterat sina anställdas hälsa och säkerhet, samt att säkerställa ett korrekt genomförande av pågående projekt.

- Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att våra anställda har en säker arbetsplats och för att förhindra spridning av coronaviruset, samtidigt som vi hjälper till att utveckla och förbättra den socialt kritiska infrastrukturen i Norge, Sverige och Finland. Jag vill tacka alla anställda och partners som kämpar på för fullt i denna speciella period, säger Vd Henning Olsen i NRC Group.

Hittills har covid-19-utbrottet haft en begränsad inverkan på NRC-gruppens aktivitetsnivå. Åtgärder för att stärka organisationen, minska fasta kostnader och förbättra den långsiktiga lönsamheten i delar av koncernen fortsatte som planerat under första kvartalet.

Intäkterna uppgick till 1,25 miljarder norska kvartalet, en ökning med 11 % från 2019 som ett resultat av stark tillväxt i Finland. Justerat för valutaeffekter var organisk tillväxt 7 %. Orderboken i slutet av mars var mer än 8 miljarder norska kronor och har aldrig varit högre. NRC Group har ingått nya kontrakt för mer än 1,4 miljarder NOK under det första kvartalet. Dessutom påverkas orderboken positivt av en svagare norsk krone mot den svenska kronan och euron.

Jag vill tacka alla anställda och partners som kämpar på för fullt i denna speciella period

Ett negativt driftsresultat återspeglar lågsäsongen för järnvägsarbetare i Norden och genomförandet av nollmarginalprojekt efter nedskrivningar 2019.

- Vi arbetar kontinuerligt för att stärka vår förmåga att vinna och genomföra bra projekt med rätt lönsamhet, och förbättringsprogrammen vi startade 2019 går enligt plan. Huvudfokus för 2020 är lönsamhet snarare än tillväxt. Vår ambition är att bli en ledande nordisk aktör inom hållbar infrastruktur. Covid-19 har skapat ökad osäkerhet på kort sikt, men det kommer fortfarande att finnas ett stort behov av att bygga och underhålla hållbar infrastruktur i Norden, drivet av urbanisering och behovet av att transportera människor och varor på ett hållbart sätt. Vi förväntar oss fortfarande en stark tillväxt på den nordiska marknaden. Därför förblir marknadsutsikterna oförändrade på längre sikt, säger Henning Olsen.

Frågor? Kontakta mig

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.