Fortsatt starka utsikter för hållbar infrastruktur

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 1,956 miljarder norska kronor, en tillväxt på 6 % mätt mot tredje kvartalet 2019. Orderstocken uppgick till 6,8 miljarder norska kronor i slutet av september efter att ha vunnit 341 miljoner norska orderingångar under kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar och M&A-kostnader (EBITA) uppgick till 88 miljoner norska kronor (105 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2019).

 – Vi ser fortsatt starka utsikter för investeringar i hållbar infrastruktur 2021, vilket bekräftas av budgetförslag i alla tre länderna. Vår huvudprioritet är att vinna nya projekt på rätt villkor. Detta är nyckeln till att kunna utveckla våra medarbetare, vår organisation och ett hållbart företag för framtiden, säger Henning Olsen, Vd för NRC Group.

Finland klarade sig bra under det här kvartalet med spårvägsprojekt som den främsta drivkraften för både tillväxt och ökad lönsamhet. I Norge leder en låg aktivitetsnivå och svagare marginaler inom miljö till lägre lönsamhet. Merparten av den svenska portföljen utvecklades bra och med hjälp av förbättringsprogrammet har den fasta kostnadsbasen minskat väsentligt. Tyvärr har fortfarande utmaningar i några av nollmarginalprojekten påverkat resultatet negativt.

– Vi fortsätter att förbättra vårt projektgenomförande, optimera våra kärnprocesser, utveckla våra talanger och förbättra vårt rykte över divisioner och länder, fortsätter Olsen.

Den globala ökningen av coronavirusinfektioner leder till osäkerhet för många företag. Regeringens begränsningar och rekommendationer intensifieras i Norden, eftersom antalet drabbade är på de högsta nivåerna sedan mars. Pandemin har hittills haft begränsad påverkan på operationell påverkan för NRC Group. När det gäller nya begränsningar kring arbetskraftens rörlighet i vissa länder så kommer dessa att leda till högre kostnader för de projekt som påverkas.

– Vi har ett fortsatt starkt fokus på riktlinjer och policyer för att hantera COVID-19-utbrott. Våra anställda har snabbt börjat arbeta hemifrån och säkerställt kontinuitet under detta kvartal. Detta fokus är, och kommer att fortsätta vara, avgörande för att stödja våra kunder framgångsrikt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra nästan 2000 anställda för den insats och det högkvalitativa arbete som levererats under detta kvartal, avslutar Olsen.

Frågor? Kontakta mig

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.