NRC vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst (VGV), där anbudssumman uppgår till 337 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig från september 2023 till augusti 2028.

Niklas Sundel, Affärsområdeschef Underhåll, är mycket glad för tilldelningen:
– Vi har haft kontraktet sen 2016, och vi är stolta över att få fortsatt förtroende av Trafikverket att sköta underhållet av VGV! Jag vill tacka våra medarbetare för allt deras goda arbete.

Anläggningen omfattar cirka 425 000 spårmeter järnväg på sträckningarna. Entreprenaden innefattar förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el och signalanläggningar.

Henning Olsen, koncern-Vd:
– Detta är en viktig vinst för NRC Group. Det bekräftar vår konkurrenskraft inom järnvägsunderhåll i Sverige.
NRC Group har ansvarat för underhållet inom detta avtalsområde de senaste sju åren och denna
utnämningen kommer som ett resultat av ett systematiskt arbete av vårt team för att förbättra effektiviteten och prestandan.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

Frågor? Kontakta mig

Robert Röder

Robert Röder

Vd

070-285 29 29

robert.roder@nrcgroup.se

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.