Kvarnberget Västlänken Göteborg

Kvarnberget Västlänken Göteborg

Kvarnberget är en av fyra deletapper i Västlänken. Kvarnbergsentreprenaden är en 560 meter lång järnvägstunnel som byggs i både berg och lera.

Projektet innefattar även en 120 meter lång servicetunnel, ett ventilationsschakt och två serviceschakt. Sträckan startar vid Lilla Bommen i norr och slutar norr om Norra Hamnkanalen i söder. I norr är projektkontraktet anslutet till E02 Centralen och i söder till E04 Haga.

Totalentreprenad i samverkan

  • Startdatum: januari 2019
  • Slutdatum: december 2021
  • Plats: Göteborg
  • Omfattning: Järnvägstunnel, servicetunnel samt ventilationsschakt.
  • Beställare: Trafikverket
  • Kontraktsumma: 820 MSEK
  • Område: Anläggning
  • Typ: Stora projekt
Färdigställt 69%

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.