Miljö

Vi bygger upp och skapar nytt

Vår hållbarhetsstrategi förverkligas genom vår verksamhet och vårt sätt att arbeta varje dag. Det är såhär vi gör det.

Vår återvinningsgrad

Klimat, cirkularitet och miljöomsorg är nyckelord för hur vi arbetar. Att skifta om till att vara en verksamhet med låga koldioxidutsläpp är en huvudprioritering. Vi är på gång, med ett entreprenörsdriv för att fortsätta förbättras.

2022

0%

återvinningsgrad
2021

0%

återvinningsgrad

Vi utbildar våra medarbetare

Över 80 % av våra anställda har nu gått igenom vårt interna hållbarhetscertifieringsprogram. Genom utbildningen bygger vi en delad förståelse för viktiga hållbarhetsämnen i hela verksamheten. Så får vi en kraftfull gemensam drivkraft för att göra skillnad, både i det lilla och i det stora.

Våra utsläpp

Hur mycket är 13 051 ton CO2? Låt oss jämföra med andra produkter och aktiviteter som orsakar utsläpp:

År 2021 stod vår verksamhet för utsläpp som skulle motsvara 5 131 063 Big Macs. Det är många hamburgare, men det är 757 000 stycken färre än föregående år.

Om vi jämför med flygresor så motsvarade våra utsläpp 2022: 5480 tur- och returresor Oslo-Thailand.

2022

0

ton CO2-utsläpp
2021

0

ton CO2-utsläpp

UN Global Compact Climate Ambition Accelerator

NRC Group sätter ambitiösa klimatmål för att reducera våra klimatutsläpp i linje med vad som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet. Som en del i det arbetet är vi en del av Climate Ambition Accelerator: United Nations Global Compacts accelerator-program, som hjälper företag att driva kraftfulla klimatåtgärder.

Läs mer hos United Nations

Vi fångar nya möjligheter

Vi vill vara drivande i att bidra till det gröna skiftet i branschen. Vårt dotterbolag Gunnar Knutsen AS har förvärvat flera biogasbilar. På Trønder- och Meråkerbanen i Norge använder vi lågkolhaltig betong som kommer att minska våra utsläpp med ytterligare 39 % i projektet.

Vi fångar nya möjligheter

Vi vill vara drivande i att bidra till det gröna skiftet i branschen. Vårt dotterbolag Gunnar Knutsen AS har förvärvat flera biogasbilar. På Trønder- och Meråkerbanen i Norge använder vi lågkolhaltig betong som kommer att minska våra utsläpp med ytterligare 39 % i projektet.

Vi återanvänder

Vi letar ständigt efter sätt att minska avfallet som genereras av vårt företag, och sätt att återanvända och återvinna material som används i projekt.

På Raide-Jokeri spårvägsprojekt i Finland fanns 10 000 ton betongkonstruktioner som ursprungligen planerades att rivas längs den 25 km långa spårvägslinjen, men istället återanvänds i närliggande projekt för att ersätta användningen av nytt stenmaterial.

Vi gillar inte spill

Vi tror att spill går att undvika. Vi har gjort betydande investeringar i människor, processer och utrustning för att eliminera spill. Vår investering lönar sig, med noll rapporterade oavsiktliga utsläpp under 2021.

Vi hanterar farliga ämnen varsamt

Vi har en uppsättning formella processer och utbildningar för hantering av farliga ämnen. Under 2021 har det inte rapporterats några incidenter med vår hantering och användning av farliga ämnen.

Nästa kapitel: Social

Alla som går till jobbet ska komma hem igen

Säkerheten för våra anställda, underleverantörer och partners är vår prioritet nummer ett. Vi är också engagerade i att bygga en arbetsplats med mångfald och lika möjligheter. Kontinuerlig utbildning av våra medarbetare är viktigt för att lyckas inom dessa områden.