Det här är NRC Group

Framtiden ska gå på räls. Vi står för infrastrukturen.

0

Nordiska anställda 2022

0.0BNOK

Nordisk omsättning 2022

0%

Minskning av växthusgasutsläpp till 2025

Nordens ledande järnvägsinfrastrukturföretag

NRC Group konstruerar och bygger hållbara transportlösningar. Vi levererar hela värdekedjan för marknader som järnväg, spårväg, och anläggning.

På bara några få år har vi blivit ett ledande infrastruktursföretag i Norge, Sverige och Finland.

Norden är fullt av unika möjligheter, utmaningar och behov. Det är genom vår förståelse för alla dessa som vi har byggt vår framgång.

NRC Group är entreprenörer i grunden. Det är också den andan som gett oss drivet till att lyckas med våra hållbarhetsinitiativ.

201110 år av tillväxt

En utmanare är född

NRC Group grundas i Norge.

201410 år av tillväxt

Den expanderande resan börjar

Vi förvärvar totalt 14 företag fram till 2019, för att kunna tillhandahålla hela värdekedjan för järnväg.

201510 år av tillväxt

Börsnotering

Vi blir noterade på Oslo Börs. Detta är också året vi expanderar till Sverige.

201910 år av tillväxt

Vägen till en ledande position

Vi expanderar till Finland genom att förvärva VR Track och etablerar genom detta vår ledande position i Norden.

202010 år av tillväxt

Ny strategi

Vi presenterar vår nya strategi med fokus på lönsam tillväxt genom operationell förbättring och genom att dra nytta av en ledande position och en stark marknadsutsikt.

202210 år av tillväxt

Så byggs en nordisk infrastruktursjätte

Efter ett decennium av tillväxt är vi etablerade som en ledande aktör inom transportinfrastruktur i Norge, Sverige och Finland. Vi kommer att fortsätta vår tillväxtresa och utmana branschen, samtidigt som vi knyter samman städer och människor på mer effektiva och hållbara sätt.

Mission
Mission

Vi skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav – för människor och ett hållbart samhälle.

Vision
Vision

Att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsgivaren som möjliggör utvecklingen av morgondagens infrastruktur.

Våra värderingar

Omtänksamma
Omtänksamma

Vi stöttar och utvecklar våra medarbetare, tar ansvar för säkra arbeten, och bidrar till ett samhälle som håller – bortom morgondagen.

Pålitliga
Pålitliga

Våra starka värderingar vägleder vårt arbete. För oss är tidsplan, budget och kvalitet löften, och löften är till för att hållas.

Företagsamma
Företagsamma

Vi levererar infrastruktur, inte byråkrati. Vi drivs av att skapa bra affärer, och att alltid leverera den bästa möjliga lösningen.

@NRCGroupSverige

Tomorrow in the making