Förbättrade resultat och stark orderingång för NRC Group

NRC Group har gjort goda framsteg när det gäller att förbättra lönsamheten. Koncernens EBITA* var 47 miljoner norska andra kvartalet, med en EBITA* -marginal på 3,0 %, jämfört med 27 miljoner norska under samma kvartal 2020. En stark orderingång för NRC Group under kvartalet på 2,2 miljarder NOK, med en tillväxt på över 60 % från förra året.

Dela:

NRC Group har gjort goda framsteg när det gäller att förbättra lönsamheten. Koncernens EBITA* var 47 miljoner norska andra kvartalet, med en EBITA* -marginal på 3,0 %, jämfört med 27 miljoner norska under samma kvartal 2020.

En stark orderingång för NRC Group under kvartalet på 2,2 miljarder NOK, med en tillväxt på över 60 % från förra året.

Företaget fick flera viktiga kontrakt, inklusive ett kontrakt med FTIA i Finland om leverans av material under de kommande fem åren, med ett uppskattat värde på 200 miljoner euro. Detta kontrakt är inte en del av det rapporterade orderingången. Genom att säkra kontrakt för mer än 4 miljarder norska kronor och med den starka pipelinen framåt är NRC Group på rätt väg.

”Vi gjorde goda framsteg med våra huvudprioriteringar, förbättrade lönsamheten och vann rätt projekt till rätt pris. Jag är övertygad om att vi går i rätt riktning när vi fortsätter att bygga grunden för framtida tillväxt och för att förbättra våra resultat”, säger Henning Olsen VD.

Finland levererade ett starkt kvartal med en EBITA* på 65 miljoner norska kronor jämfört med 19 miljoner norska kronor samma kvartal. En solid prestanda inom järnvägskonstruktion, en mer flexibel kostnadsstruktur inom underhåll och positiva resultat från försäljning av maskiner leder till en EBITA* -marginal på 9,4 %. EBITA* i Norge var 2 miljoner NOK under kvartalet, under samma kvartal förra året. Samtidigt fortskrider förbättringsprogrammet i rivnings- och återvinningsenheten som planerat och orderboken inom anläggningsbyggande har förstärkts avsevärt under första halvåret. Verksamheten i Sverige är fortfarande föremål för hårda konkurrensvillkor. EBITA* var -12 miljoner NOK under kvartalet. Minskade omkostnader dämpade några av effekterna på lönsamheten.

Tender pipelinen i Norge, Sverige och Finland är solid och bekräftar en stark utsikt för NRC Group framöver. Det fortsatta fokuset på att förbättra lönsamheten och vinna rätt projekt till rätt pris ger resultat för företaget.