Kvartalsresultat Q3: Förbättrade resultat och stark orderingång för NRC Group

NRC:s tredje kvartal visade på fortsatt starka utsikter för investeringar i hållbar infrastruktur med säkrade projekt, samarbete över nordiska gränserna, och den näst bästa orderinggången någonsin – 2,7 miljarder NOK.

Dela:

NRC:s tredje kvartal visade på fortsatt starka utsikter för investeringar i hållbar infrastruktur med säkrade projekt, samarbete över nordiska gränserna, och den näst bästa orderinggången någonsin – 2,7 miljarder NOK.

NRC Group gjorde goda framsteg med att förbättra lönsamheten under tredje kvartalet. Koncernens EBITA* var 102 miljoner NOK, med en EBITA*-marginal på 6,0 %, jämfört med 4,5 % förra året. Både Sverige, Finland och Norge levererade ökade marginaler jämfört med tredje kvartalet förra året.

Företaget säkrade flera viktiga kontrakt, inklusive Crown Bridges i Finland värderat till cirka 1,1 miljarder NOK och elektrifiering av Trønder-Meråkerbanen i Norge till ett värde av 760 miljoner NOK. Den starka orderingången på 2,7 miljarder NOK under kvartalet slutade som den näst bästa någonsin.

"Vinsten av Trønder-Meråkerbanen är ett bra exempel på hur vi kan utnyttja vår kompetens och kapacitet över marknader för att vara konkurrenskraftiga, eftersom projektet kommer att genomföras som ett gemensamt arrangemang mellan vår norska och svenska organisation", säger Henning Olsen VD för NRC Group.

De fortsatt starka utsikterna för investeringar i hållbar infrastruktur bekräftades återigen av de nationella budgetförslagen. Den positiva utsikten skapar möjligheter för företaget. Huvudprioriteringen är att fortsätta bygga en stark orderbok genom att vinna nya projekt till rätt pris – att uppnå både marginalförbättring och tillväxt.

"Vi levererade förbättrad lönsamhet, stark orderingång och starkt kassaflöde i alla länder. Och våra prioriteringar kommer att förbli desamma framöver”, säger Henning Olsen VD.

* Före övriga intäkter och utgifter (M&A kostnader)