Kvartalsresultat Q4: Solida resultat för NRC Group

2021 var ett bra år för NRC Group, där det fjärde kvartalet stärkte den positiva utvecklingen. Systematiskt arbete med att förbättra interna processer både vad gäller att säkra kontrakt till rätt pris och själva genomförandet av projekten, ger resultat för företaget.

Dela:

2021 var ett bra år för NRC Group, där det fjärde kvartalet stärkte den positiva utvecklingen. Systematiskt arbete med att förbättra interna processer både vad gäller att säkra kontrakt till rätt pris och själva genomförandet av projekten, ger resultat för företaget.

Intäkterna slutade på 1,6 miljarder NOK och lönsamheten ökade med 60 miljoner NOK från samma kvartal 2020. Dessutom slutade bolaget med en solid likviditet för året, med ett operativt kassaflöde på 149 miljoner NOK, vilket är en förbättring med nästan 40 miljoner NOK från förra året.

NRC Group säkrade kontrakt för 1,9 miljarder NOK under fjärde kvartalet. Med en orderbok på 7,8 miljarder NOK och med flera attraktiva kontrakt på marknaden 2022 tror bolaget att de är väl positionerade för ytterligare lönsam tillväxt.

"Jag vill tacka alla våra anställda för de ansträngningar som har gjorts för att få företaget tillbaka på rätt spår. Vårt fokus på att förbättra den interna processen har gett oss goda resultat. Utsikterna för 2022 är goda och vi är väl positionerade för ytterligare tillväxt", säger Henning Olsen, VD för NRC Group ASA.

Under 2022 kommer bolaget att fortsätta att prioritera förbättringar av de interna processerna för att bygga en solid orderbok och säkerställa ett bra genomförande av projekten för att öka lönsamheten. NRC Group kommer också att fokusera på nordiskt samarbete, för att utnyttja expertis och erfarenhet i de länder där de är representerade.