Malmö Rangerbangård kontaktledningsupprustning

I mitten av november 2022 tilldelades NRC Group Sverige kontraktet i upphandlingen om Malmö Rangerbangård, KTL-upprustning, med en kontraktsumma på 24 miljoner kronor.

Dela:

- Mycket som gjort mig glad i detta projekt, ett vackert resultat i fält, samarbete mellan teknikgrenar, samarbete med beställaren, samarbete med andra utövare på området, observanta medarbetare som aktivt anmält tillbud och riskobservationer och bra kontroll på våra kostnader, säger Björn Österberg, Regionchef AO Projekt Region Syd och Väst.

Tidsmässigt och geografiskt viktig vinst för oss

Det var mycket arbete som var tvunget att klaffa för att sluttiden skulle innehållas. Tillgången till arbetsområdet var mycket begränsad, rangering skulle kunna pågå på vissa områden och det hela skulle utföras över sommaren och semestertider.

Till dags datum har vi utfört en stor del av projektet; den gamla kontaktledningsanläggningen blev til ca 2300 ton skrot och 3500 m3 schaktmassor har körts ut från området. Markgänget har monterat 174 nya fundament för kontaktledningsstolpar, renoverat och byggt ny kanalisation.

Största arbetsinsatsen för kontaktledningsgänget handlat om å handtera skrot från 100 rader under rivningskapitel i mängdförteckning som vi kört ut, allt från jordledare till kompletta balkbryggor som suttit över flertal spår.

Gänget har monterat ca 140 nya stolpar, mer än 60 nya bryggor varav den längsta var 34 meter, därtill har utliggare, konsoler och annat monterats och nya fina koppar och stållinor dragits över hela området.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan januar 2023 till och med desember 2023.

Tack vare ett stort engagemang från arbetsledning till minst erfarna teknikern har arbetena flutit på riktigt bra.