NRC Group avslutar 2023 stabilt med ett rekordhögt kassaflöde

Fjärde kvartalets resultat för NRC Group visar att 2023 är i linje med 2022 och att den ekonomiska situationen är stabil. Koncernen avslutade året med ett rekordhögt kassaflöde från verksamheten på 376 miljoner NOK (jämfört med 2022 på 235 miljoner NOK). Under januari och februari tilldelades NRC Group flera nya kontrakt till ett sammanlagt värde av 1,9 miljarder NOK.

, av Christian Gorgis
Dela:


Den svenska verksamheten nådde en viktig milstolpe för 2023 med nollresultat för året, vilket är en förbättring med 52 miljoner NOK. Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 748 miljoner NOK och i början av januari i år säkrades ett stort kontrakt för kontaktledningsarbete mellan Alingsås och Olskroken till ett värde av 456 miljoner SEK.

- ”Detta bekräftar vår solida grund och att vår transformation i Sverige är på god väg. Orderingången började bra i år och sätter en positiv ton för det kommande året”, säger Anders Gustafsson, VD för NRC Group ASA.