NRC Group säkrar stora kontrakt vid årets början

NRC Group har börjat året framgångsrikt genom att säkra fyra betydande kontrakt i Norge, Sverige och Finland till ett sammanlagt värde av ca 1,8 miljarder norska kronor.

Dela:

- Den betydande orderingången bekräftar att det strukturerade arbetet, expertisen inom våra anbudsteam och den samlade styrkan i koncernen ger tydliga resultat när det kommer till att säkra nya och betydelsefulla projekt inom järnvägs- och infrastruktursektorn, säger Anders Gustafsson CEO, NRC Group ASA.

Genom dessa betydelsefulla kontrakt stärker NRC Group sin position inom hållbar infrastruktur.


De tilldelade kontrakten:

 • Norge:
  Ny kaj vid Haakonsvern Naval Base - Kontraktsvärde: NOK 625 miljoner

  Uppgradering av kontaktledning, signal och spårarbete mellan Hønefoss och Nesbyen – Kontraktsvärde: NOK 436 miljoner*.
 • Sverige:
  Kontaktledningsarbete Alingsås och Olskroken – Kontraktsvärde: SEK 456 miljoner
 • Finland:
  Area 2, Espoo City Rail - Kontraktsvärde: EUR 18 miljoner

* Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats 2024-02-02.