NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport 2020

Nu är NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport för 2020 släppt. Det är viktigt för oss att i vårt arbete så långt det är möjligt kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön. Vi arbetar även kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

Dela:

Nu är NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport för 2020 släppt. Det är viktigt för oss att i vårt arbete så långt det är möjligt kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön.

Vi arbetar även kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

Läs mer i NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport 2020: Klicka här!