NRC Group vinner basunderhåll av Svealandsbanan
Dela:

Trafikverket har tilldelat NRC Group ett omfattande kontrakt för basunderhåll av Svealandsbanan

Svealandsbanan, en järnvägslinje som sträcker sig genom länen Stockholm, Södermanland och Östergötland. Kontraktet, värt 303 815 169 SEK, täcker både förebyggande och avhjälpande underhållsuppdrag för en sträcka på cirka 220 kilometer järnväg.

- Genom att ansluta Svealandsbanan till våra befintliga uppdrag i Hallsberg och Godsstråket kan vi dra nytta av naturliga synergier, vilket kommer att stärka vår effektivitet och skapa mervärde för Trafikverket och resenärerna. Säger Magnus Nordström, Projektchef, NRC Group Sverige.

Skapar naturliga synergier
Arbetet är planerat att påbörjas den 1 oktober 2025 och pågå fram till den 1 oktober 2031 , med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Kontraktet kommer att stärka underhållsinsatserna längs Svealandsbanan då linjen ansluter till NRC Groups befintliga underhållsuppdrag i Hallsberg och Godsstråket. Detta skapar naturliga synergier i linje med NRC Groups nya strategi och stärker vår effektivitet samt skapar mervärde för våra uppdragsgivare.

I vanlig ordning väntar nu 10 dagars avtalsspärr.