NRC Group Sverige vinner anläggningsprojektet Frövi VA & industrigata

NRC Group Sverige har tilldelats projektet nybyggnation VA & industrigata Etapp 1 i Frövi industriområde, med en kontraktsumma på 55 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över vinsten, och ser fram emot ett gott samarbete, säger Per Anders Quist, Affärsområdeschef Anläggning.

Dela:

NRC Group Sverige har tilldelats projektet nybyggnation VA & industrigata Etapp 1 i Frövi industriområde, med en kontraktsumma på 55 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över vinsten, och ser fram emot ett gott samarbete, säger Per Anders Quist, Affärsområdeschef Anläggning.

Frövi industriområde är en stor industrisatsning i Lindesbergs kommun, som tack vare närheten till järnvägen har speciellt goda möjligheter att effektivisera logistik på ett mer hållbart sätt.

Uppdragsgivare för projektet är Lindesbergs kommun, och arbetet utförs mellan februari 2023 till och med maj 2024. Projektet innefattar nyläggning av kommunalt VA-nät inklusive sättning av pumpstationer, nybyggnation av industrigata och gc-väg med belysning, samt dagvattenhantering i ett område invid Frövi Industriområde.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.