NRC Group Sverige vinner signalprojekt i Gävleborgs län

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Signalåtgärder Hofors – Granstanda, där anbudssumman uppgår till 35 miljoner kronor.

– Det här är ett bra projekt för NRC Group, och vår fortsatta tillväxt inom signalsegmentet, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Dela:

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Signalåtgärder Hofors – Granstanda, där anbudssumman uppgår till 35 miljoner kronor.

– Det här är ett bra projekt för NRC Group, och vår fortsatta tillväxt inom signalsegmentet, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan april 2023 till och med november 2023. Projektet består främst av mark- och signalarbete: NRC Group Sverige ska utföra signalåtgärder på sträckan Hovfors – Granstanda, cirka 10 kilometer, på Bandel 322.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.