NRC Group vinner underhållskontraktet Godsstråket genom Bergslagen

NRC Group har tilldelats underhållskontraktet Godsstråket genom Bergslagen, där anbudssumman uppgår till 228 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig mellan Juni 2023 - Maj 2028.

Dela:

NRC Group har tilldelats underhållskontraktet Godsstråket genom Bergslagen, där anbudssumman uppgår till 228 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig från november 2023 till oktober 2028.

Niklas Sundel, Affärsområdeschef Underhåll, är stolt över ännu en vinst för NRC Group Sverige:

– Vi har tidigare under året tagit hem tre viktiga vinster – våra egna underhållskontrakt, och nu detta! Med Godsstråket genom Bergslagen i hamn så stärker vi vår position i järnvägsbranschen ytterligare.

Godsstråket genom Bergslagen är en järnvägslinje som går genom Bergslagen, Närke och Östergötland och trafikeras av både gods- och persontrafik. Positionen mitt i Sverige, med anslutningar till många andra hårt trafikerade järnvägslinjer, gör det till en viktig järnvägssträcka i landet. Sträckningen som NRC kommer att ta ansvar för går mellan Mjölby och Frövi.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.