NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Västerasby-Långsele, KTL-upprustning, där anbudssumman uppgår till 117 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt projekt för NRC Group, och i en region som vi trivs att arbeta i, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Dela:

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Västerasby-Långsele, KTL-upprustning, där anbudssumman uppgår till 117 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt projekt för NRC Group, och i en region som vi trivs att arbeta i, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan april 2023 till och med oktober 2024. Projektet består främst av mark- och kontaktledningsarbete: Befintlig kontaktledningsanläggning på Ådalsbanan-sträckan ska ersättas med ny KTL-anläggning på cirka 41 000 meter. Det är 980 nya kontaktledningsfundament som ska sättas.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.