NRC Group Sverige vinner signalprojekt i Västmanland

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Ställverksbyte Kolbäck - Dingtuna, där anbudssumman uppgår till 41 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att befästa vår ställning som en av de större leverantörerna inom signalentreprenader, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Dela:

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Ställverksbyte Kolbäck - Dingtuna, där anbudssumman uppgår till 41 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att befästa vår ställning som en av de större leverantörerna inom signalentreprenader, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan juni 2023 till och med oktober 2024. Projektet består främst av signal-, tele- och markarbete: NRC Group Sverige ska bygga nytt signalställverk 95 på sträckan Kolbäck - Västerås, bandel 349.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.