Det här är NRC Group

Den mest ambitiösa infrastrukturbyggaren i Norden.

0

Nordiska anställda 2022

0.0BNOK

Nordisk omsättning 2022

0%

Minskning av växthusgasutsläpp till 2025

Agil nog för snabba anpassningar, erfaren nog för att leda vägen.

NRC Group konstruerar, bygger och underhåller kritiska infrastrukturlösningar. Genom att tänka annorlunda har vi blivit det ledande järnvägsinfrastrukturföretaget i Norden. Nu utnyttjar vi vår unika expertis för att erbjuda nya lösningar för komplexa projekt inom järnväg, civil och underhållsmarknaderna. Genom att samarbeta över hela Norden delar vi bästa praxis, integrerar hållbarhet och använder ny teknik för att skapa ambitiösa lösningar – för våra medarbetare, kunder, partners och samhället.

201110 år av tillväxt

En utmanare är född

NRC Group grundas i Norge.

201410 år av tillväxt

Den expanderande resan börjar

Vi förvärvar totalt 14 företag fram till 2019, för att kunna tillhandahålla hela värdekedjan för järnväg.

201510 år av tillväxt

Börsnotering

Vi blir noterade på Oslo Börs. Detta är också året vi expanderar till Sverige.

201910 år av tillväxt

Vägen till en ledande position

Vi expanderar till Finland genom att förvärva VR Track och etablerar genom detta vår ledande position i Norden.

202010 år av tillväxt

Ny strategi

Vi presenterar vår nya strategi med fokus på lönsam tillväxt genom operationell förbättring och genom att dra nytta av en ledande position och en stark marknadsutsikt.

202210 år av tillväxt

Så byggs en nordisk infrastruktursjätte

Efter ett decennium av tillväxt är vi etablerade som en ledande aktör inom transportinfrastruktur i Norge, Sverige och Finland. Vi kommer att fortsätta vår tillväxtresa och utmana branschen, samtidigt som vi knyter samman städer och människor på mer effektiva och hållbara sätt.

Mission
Mission

Vi skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav – för människor och ett hållbart samhälle.

Vision
Vision

Att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsgivaren som möjliggör utvecklingen av morgondagens infrastruktur.

Våra värderingar

Omtänksamma
Omtänksamma

Vi stöttar och utvecklar våra medarbetare, tar ansvar för säkra arbeten, och bidrar till ett samhälle som håller – bortom morgondagen.

Pålitliga
Pålitliga

Våra starka värderingar vägleder vårt arbete. För oss är tidsplan, budget och kvalitet löften, och löften är till för att hållas.

Företagsamma
Företagsamma

Vi levererar infrastruktur, inte byråkrati. Vi drivs av att skapa bra affärer, och att alltid leverera den bästa möjliga lösningen.

@NRCGroupSverige

Tomorrow in the making