Kortare restider och ökad turtäthet på Dalabanan

Hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan

NRC Group tar hand om byggnation och förlängning av befintlig mötesstation, stängning av plankorsning som ersätts av en ny GC-tunnel. Befintlig plattform breddas och förlängs och en ny anslutning till mittplattform tillkommer. Vi kommer att schakta 42000 kubik, lägga två växlar, sköta mark- och anläggning, lägga spår och hantera lågspänningsanläggningen, kontaktledningar och signalsystem. Allt för bättre tillgänglighet och kapacitet.

Projekt detaljer
PeriodApril 2022 - Maj 2023
PlatsSäter
OmfattningHastighetshöjande åtgärder som innefattar mötesspår, ny perrong, hiss och tunnlar
BeställareTrafikverket

0MSEK

Kontraktsumma

0

schaktmassor