Hastighetshöjande åtgärder Dalabanan

Hastighetshöjande åtgärder Dalabanan

NRC Group tar hand om byggnation och förlängning av befintlig mötesstation, stängning av plankorsning som ersätts av en ny GC-tunnel. Befintlig plattform breddas och förlängs och en ny anslutning till mittplattform tillkommer. Vi kommer att schakta 42000 kubik, lägga två växlar, sköta mark- och anläggning, lägga spår och hantera lågspänningsanläggningen, kontaktledningar och signalsystem. Allt för bättre tillgänglighet och kapacitet.

Projekt detaljer
PeriodApril 2022 - Maj 2023
PlatsSäter
OmfattningHastighetshöjande åtgärder som innefattar mötesspår, ny perrong, hiss och tunnlar
BeställareTrafikverket

0MSEK

Kontraktsumma

0

schaktmassor