Ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för närboende med nya E16

Vi bygger om E16 mellan Vansbro och Dala-Järna på uppdrag av Trafikverket.

E16 Vansbro Hulån

Vägsträckan är 7 km och vi ska bygga en ny 2+1 väg med tre broar samt en ny plankorsning med järnvägen. Befintlig väg håller låg standard och den går genom flera små byar, som framöver kommer att slippa både den tunga trafiken och alla fjällresenärer.

Projektet är viktigt då E16 mellan Djurås och Malung är ett regionalt stråk av mycket stor betydelse för trafiken till västra Dalarna och Sälenfjällen. Vägen utgör en viktig pulsåder för varuförsörjning och persontransporter. Syftet är att förbättra miljön för närboende och öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Vi ska bygga en ny mitträckesseparerad 1+2 väg (ca 7 km), dimensionerad för 100 km/h. Vägen ska gå i ny sträckning från Vansbro till Hulån med en planskild korsning över järnvägen och en bro över Hulån, och en skoter/viltpassage.

Projekt detaljer
PeriodAugusti 2017 - september 2019
PlatsVansbro Hulån
OmfattningNybyggnation av 7 km 2+1 väg inkl 3 broar och ny plankorsning järnväg
BeställareTrafikverket

0m3

Jordschakt

0m3

Urgrävning i myrar

0m3

Bergschakt

Case video