Grunden för fossilfria energikällor med vindkraftverk

Fryksdalshöjden och Länsmansberget

I Sunne, Värmland har NRC projekterat och byggt vägar och bergsfundament för 10 stycken vindkraftverk åt BIXIA Byggvind AB, totalägt av Tekniska verken Linköping, på totalentreprenad.

Den totala installerade effekten för den färdiga parken är 62 MW med en totalhöjd på vindkraftverken på 230 m.

Omfattning: Projektering och byggnation av vägar, kranplaner och vindkraftsfundament för vindkraftverk i totalentreprenad samt schakt för 36 kV ledning åt ledningsägaren.

Projektdetaljer
PeriodApril 2021 - Februari 2022
PlatsSunne
OmfattningBergsfundament för 10 stycken vindkraftverk
BeställareBIXIA Byggvind AB

0st

Vindkraftverk

0

MW

0m

höga

@NRCGroupSverige på plats!