Ökad drift- och trafiksäkerhet tack vare kontaktledningsupprustning

Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1

Befintlig Kontaktledningsanläggning på sträckan Kville-Uddevalla ersätts med ny AT-anläggning, ca 36 000 meter. Ca 940 nya kontaktledningsfundament, varav ca 167 st borrade fundament.

Projektet innefattar också anpassning av övrig BEST-anläggning till det nya AT-systemet, kanalisation, kablar, objekt, etc.

Projektet består främst av Mark och Kontaktledning.Projektdetaljer
PeriodJanuari 2023 – April 2024
PlatsKville-Uddevalla
OmfattningKTL-upprustning
BeställareTrafikverket

0MSEK

Kontraktsumma

@NRCGroupSverige på plats!