Hållbar odling av lax med Sveriges första landbaserade anläggning

Anläggningen i Säffle kommer att producera 10 000 ton fisk per år — det motsvarar en av fem laxar som äts i Sverige. Nästan all lax som äts i Sverige idag är importerad.

Landbaserad laxodling i Säffle

I Säffle har NRC Group utfört markarbeten för Sveriges första landbaserade laxodling. I uppdraget ingick projektering, jord- och bergschakt (180 000 kubik fast berg), terrassering och VA-arbeten för en yta om ca 150 000 kvadratmeter. Samt anläggning av tillfarts- och körvägar inom och i anslutning till arbetsområdet.

Projekt detaljer
PeriodApril 2021 - Januari 2022
PlatsSäffle
OmfattningMarkarbeten för landbaserad laxodling
BeställarePremium Lax

0MSEK

Kontraktsumma

@NRCGroupSverige på plats!