Laxodling Säffle

Laxodling Säffle

I Säffle har NRC Group utfört markarbeten för Sveriges första landbaserade laxodling. I uppdraget ingick projektering, jord- och bergschakt (180 000 kubik fast berg), terrassering och VA-arbeten för en yta om ca 150 000 kvadratmeter. Samt anläggning av tillfarts- och körvägar inom och i anslutning till arbetsområdet.

Projekt detaljer
PeriodApril 2021 - Januari 2022
PlatsSäffle
OmfattningMarkarbeten för landbaserad laxodling
BeställarePremium Lax

0MSEK

Kontraktsumma

@NRCGroupSverige på plats!