Ny bangård bidrar till hållbar utveckling av Sveriges godstrafik

Norrköping godsbangård

Projektet innefattar en nybyggnation av en godsbangård på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är ett strategiskt utvecklingsområde för verksamhetsområden för gods, logistik och industri.

Norrköpings befintliga godsbangård är centralt belägen. För att skapa utrymme för Ostlänken krävs en omlokalisering av godsbangården. Omlokaliseringen innebär även att bättre möjligheter tillstadsutveckling skapas. Norrköpings innerstad avlastas från buller och risker kopplade till godstransporter på järnväg. Projektets genomförande innebär att en ny, flexibel och effektiv godsbangård skapas. Utformningen möjliggör att flera olika typer av tågrörelser kan utföras samtidigt på godsbangården.

Projektet omfattar en ny godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt skyddsåtgärder för buller och förorenat dagvatten. Nödvändiga servicevägar till godsbangården samt servicehus och uppställningsytor för fordon ska byggas. Norrköpings godsbangård kommer att vara elektrifierad och signalreglerad.

Projektdetaljer
PeriodAugusti 2022 - Maj 2026
PlatsNorrköping
OmfattningNy godsbangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår
BeställareTrafikverket

0MSEK

Kontraktsumma