Småskaligt och hållbart boende för familjer i framtiden

Ny stadsdel: Tegelhagen, Bro

I det nya området Tegelhagen söder om Bro planeras det för en helt ny stadsdel. I etapp 1 där NRC Group utför alla markarbeten ska det byggas 650 nya lägenheter. Vi projekterar och utför VA-system, dagvattenhantering, vägar, grundläggning för hus och all utemiljö. Från skog till färdig anläggning. Projektet påbörjades 2018 och ska vara färdigställt i slutet av 2022.

Projekt detaljer
PeriodJuni 2018 - december 2022
PlatsTegelhagen Bro
OmfattningMarkarbeten för exploatering för nytt bostadsområde med tillhörande vägar
BeställareConsto

0MSEK

Kontraktsumma