Det här är vad vi gör

Vår kärna

En totalleverantör av järnvägsinfrastruktur

NRC Group är en totalleverantör, vilket innebär att vi levererar allt som behövs för alla järnvägsprojekt. Vi har ett brett utbud av specialkompetens för att möta våra kunders behov, och vi är stolta över att visa upp vår långa erfarenhet från våra projekt, oavsett komplexitet.

Järnvägstjänster

Markarbete

Stabila spår kräver stadigt underlag och solida konstruktioner. I det nordiska landskapet innebär detta ofta en ansträngning. I markarbetet ingår bland annat schaktning, transport, och sortering av massor, dikning och iordningställande av vatten- och avloppssystem.

Signalsystem

Signalsystemet säkerställer säkerhet, hastighet och tidshantering för tåg i rörelse. Om fel uppstår, mänskligt eller tekniskt, kommer signalsystemet att upptäcka och varna omedelbart.

Telekom

Ingen kommunikation, ingen tågtrafik. De digitala telekomsystemen är väsentliga för att säkerställa koppling mellan besättning och operatörer, kontroll av tekniska anläggningar samt information till passagerare. Detta är ett spännande område för alla som är intresserade av radio- och transmissionssystem.

El

De framtida järnvägarna är 100 % elektriska – inte överraskande att det kräver mängder av ström. Lösningen är flera kraftverk längs linjerna som förser tågen med el.

Kanalisation

Kontaktledningssystemet består av olika komponenter som behövs för att säkerställa kraftförsörjningen till elbanans drift. Detta inkluderar ledningar, master, brytare och system som leder returströmmen.

Spår

De flesta begriper vad vi säger när vi pratar om spår. Men "ett spår" är mycket mer! Kan du ha en konversation om räls, slipers, fiskplattor, växlar och korsningar? Om ja, uppmuntrar vi dig att ta en titt på vår karriärsida. (Denna kunskap är inte på något sätt ett krav för att söka jobb hos oss!)

Stationsbyggnation

En stor stationsbyggnad med biljettkontor och cafeteria – eller bara en snygg skyddande sköld mot vind och regn med digital tidtabell? Stationer är pulsen på alla järnvägslinjer, och naturligtvis en del av vårt utbud.

Terminalbyggnad

Allt har ett slut, även järnvägslinjer. Har du någonsin undrat var tågen tillbringar nätterna, var hytterna städas och fel åtgärdas? Väl fungerande terminalbyggnader är viktiga för all järnvägstrafik.

Våra kompletterande tjänster

Vi insisterar förstås inte på att tvunget också bygga en järnväg om kunden bara behöver hjälp med markarbeten, masstransporter eller kanske rivning av gamla byggnader. Tack vare vårt breda utbud av expertis erbjuder vi kompletterande tjänster för att stödja våra kunders behov.

Markarbete

Ett ordentligt arbete med grunden är nyckeln till alla framgångsrika byggprojekt. Från röjning, schaktning, dräneringssystem till transport – vi sköter det.

Betongarbete

Vi tar oss an stora och små betongarbeten. Så långt det är möjligt föredrar vi att använda lågkolhaltig betong och vi strävar alltid efter att optimera betongvolymerna.

Avloppsvatten

Vårt dotterbolag NRC Gravco AS erbjuder en rad tjänster relaterade till vatten och avloppsvatten, som avloppssystem.

Återvinning

Behöver du riva en gammal konstruktion? Vårt dotterbolag Norsk Saneringsservice AS river, muddrar, städar och återvinner. Alltid med hänsyn till säkerheten och omgivningen.

Masstransport

Vårt dotterbolag Gunnar Knutsen AS är en totalleverantör av tjänster inom masstransporter. Företaget tar sig an små och mer komplexa transportprojekt med fokus på kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Flera lastbilar drivs med biogas, vilket är ett viktigt bidrag för att minska företagets utsläpp och det gröna skiftet i vårt samhälle.