Tillsammans elektrifierar vi Trønder- och Meråkerbanen

Tillsammans med NRC Group kommer Norconsult att bidra till elektrifieringen av Trønder- och Meråkerbanen för Bane NOR. Hela 120 kilometer järnvägsspår kommer att elektrifieras på sträckorna Trondheim – Stjørdal och Hell – Storlien. Parterna har undertecknat ett projekteringskontrakt under 2021, som ingår i NRC Groups totalentreprenad.

Dela:

Kontraktet omfattar projektering av ett komplett kontaktledningssystem på sträckan. Utöver att tillhandahålla expertkompetens inom järnvägstekniska områden kommer Norconsult att vara rådgivare för alla områden i projektet.

– Vi är glada att ha med oss Norconsult när vi nu genomför den stora satsningen för en mer hållbar transportssektor i Trøndelag. Själva utbyggnaden kommer att leda till betydande miljöbesparingar, då tågen går från fossilt bränsle till elektrisk drift, säger Martin Olsen, divisionsdirektör för bana på NRC Group.

– I detta projekt kommer nytänkande och innovation att vara avgörande, och vi uppskattar att även Bane NOR vill att vi utmanar de gamla lösningarna och gör saker lite annorlunda. När vi skulle välja samarbetspartner för projektering var det viktigt att vår partner, förutom att ha den nödvändiga expertisen, även delar våra värderingar och ambitioner att skapa morgondagens hållbara infrastruktur. Det gör Norconsult, och vi ser fram emot att påbörja samarbetet, avslutar Olsen.

Hållbarhet i fokus

Projektet kommer att lägga stor vikt på hållbara lösningar med låga koldioxidutsläpp, och CEEQUAL-metodiken kommer att användas både i projekterings- och byggfasen. Detta gör att effekten av olika åtgärder konkretiseras och mäts.

Dessutom kommer användningen av stål i master och bågar (upphängning för kontaktledningar som spänner över flera spår) att optimeras. Detsamma gäller användningen av betong i fundament längs sträckan.

Fokus kommer även att läggas på att optimera logistik, mellanlagring av material och masshantering. Detta kommer att bidra till att minimera koldioxidutsläpp relaterade till transport och logistik i projektet.

– Detta är ett viktigt kontrakt, och vi är mycket glada att kunna bidra med vår starka järnvägsexpertis i detta spännande projekt för Bane NOR tillsammans med NRC Group. Trønder- och Meråkerbanen är en stor totalentreprenad för järnväg, där vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med NRC Group, säger Sigurd Rugsland, divisionsdirektör och chef för samhällsplanering på Norconsult.

Utbyggnaden startade våren 2022 och planeras vara avslutad i slutet av 2024.