Trønder- och Meråkerbanen elektrifieras

För att elektrifiera 120 kilometer järnväg krävs ett effektivt samarbete över nationsgränserna. Vårt mål sträcker sig bortom att bara skapa en mer hållbar tåglinje – vi förverkligar det genom att använda de mest miljövänliga byggmetoderna.

Titta på videon om projektet här

Storskalig elektrifiering

Vi levererar alla tjänster i samband med elektrifieringen av järnvägen mellan Trondheim och Stjørdal, Stavne och Leangerbanen, Hell och Storlien. Detta är första gången sedan 1970-talet som en så lång järnvägssträcka i Norge elektrifieras. Projektet drar nytta av både norsk och svensk expertis i ett unikt internt samarbete.

Projektdetaljer
PeriodOkt 2021 - Nov 2024
PlatsTrøndelag
BeställareBane NOR

0MNOK

kontraktets värde

0km

elektrifiering av järnvägar
Minskning av CO2

0%

tack vare smart användning av betong

Hållbara metoder

Vi använder oss av CEEQUAL-metoden, ett erkänt verktyg för att bedöma hållbarhet i infrastrukturprojekt. Vi strävar efter att optimera användningen av betong. Det innebär att vi inte använder mer betong än nödvändigt för att bygga stabilt, och den betong vi använder kallas lågutsläppsbetong, en betongtyp som produceras med så lite CO2-utsläpp som möjligt. Det beräknas att dessa åtgärder tillsammans minskar CO2-utsläppen i detta projekt med 39 procent. Vi samarbetar också med Bane NOR för andra åtgärder som gynnar miljön. Till exempel använder vi elektriska bilar för att transportera personal och mindre utrustning.

Mer transport, snabbare resor

När detta projekt är färdigt kommer fler tåg och människor att kunna resa på Trønder- och Meråkerbanen. Dessutom kommer tågen gå snabbare och med mindre buller.