Det här är sånt vårt arbete bidrar till

Vi är mycket stolta över våra projekt. Ta en titt på några av dem så kommer du att förstå varför.

Södertälje
Avslutad
Effektivare leveranser och 200 arbetstillfällen för Schenker med ny framtidssäkrad anläggning
Säffle
Avslutad
Hållbar odling av lax med Sveriges första landbaserade anläggning
Norge
Pågående
Trønder- och Meråkerbanen elektrifieras
Säter
Pågående
Kortare restider och ökad turtäthet på Dalabanan
Tegelhagen Bro
Pågående
Småskaligt och hållbart boende för familjer i framtiden
Grythyttan – Hällefors
Pågående
Hållbar och säker universitets- och arbetspendling
Norrköping
Pågående
Ny bangård bidrar till hållbar utveckling av Sveriges godstrafik
Oskarström – Åled
Avslutat
Höjd säkerhet och minskade underhållskostnader med spår- och växelbyte
Kville-Uddevalla
Pågående
Ökad drift- och trafiksäkerhet tack vare kontaktledningsupprustning
Malmö
Pågående
Upprustning av viktigt nav i Sveriges godshantering
Forshaga
Pågående
Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet med mötesfri väg
Karlstad
Avslutad
Kollektiv och aktiv mötesplats med Sannafältets sportcenter och idrottsarenor
Hallsberg
Pågående
Underhåll av en av norra Europas största järnvägsgods- och pendlingsterminaler samt centrum för all järnvägstransport i Sverige
Blekinge
Pågående
Underhåll av betydelsefulla banor i sydöstra Sverige
Bergslagen
Pågående
Underhåll av en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor mitt i Sverige
Västra Götaland
Pågående
Underhåll av vital bansträckning i västra Sverige
Medelpad, Jämtland och Ångermanland
Pågående
Underhåll av betydande person- och godsbansträckor i norra Sverige
Sunne
Avslutat
Grunden för fossilfria energikällor med vindkraftverk
Vansbro Hulån
Avslutat
Ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för närboende med nya E16
Ystad
Avslutad
Förbättrad kapacitet och trafiksäkerhet för viktig person- och godstrafikbana
Flackarp-Arlöv
Pågående
Kapacitetsökning på en av landets mest trafikerade sträckor