NRC Group-Nytt!

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från NRC Group Sverige. Länkarna nedan tar dig till våra investerarsidor.

NRC Group vinner basunderhåll av Svealandsbanan

, av Christian Gorgis

NRC Group avslutar 2023 stabilt med ett rekordhögt kassaflöde

Fjärde kvartalets resultat för NRC Group visar att 2023 är i linje med 2022 och att den ekonomiska situationen är stabil. Koncernen avslutade året med ett rekordhögt kassaflöde från verksamheten på 376 miljoner NOK (jämfört med 2022 på 235 miljoner NOK). Under januari och februari tilldelades NRC Group flera nya kontrakt till ett sammanlagt värde av 1,9 miljarder NOK.

NRC Group säkrar stora kontrakt vid årets början

NRC Group har börjat året framgångsrikt genom att säkra fyra betydande kontrakt i Norge, Sverige och Finland till ett sammanlagt värde av ca 1,8 miljarder norska kronor.

NRC Group Sverige vinner kontaktledningsarbete mellan Alingsås och Olskroken

NRC Group Sverige ser fram emot att bistå Trafikverket med kontaktledningsarbete på järnvägsförbindelsen mellan Alingsås och Olskroken.

Välkommen Anders Gustafsson

Idag är vi glada att kunna önska Anders Gustafsson välkommen till oss som CEO i NRC Group

Malmö Rangerbangård kontaktledningsupprustning

I mitten av november 2022 tilldelades NRC Group Sverige kontraktet i upphandlingen om Malmö Rangerbangård, KTL-upprustning, med en kontraktsumma på 24 miljoner kronor.

NRC Group Sverige möter Infrastrukturminister Andreas Carlson

I slutet av 2022 gick Trafikverket över till MPK, ett helt nytt system för att planera trafik och banarbeten på vår svenska järnväg.

Igår träffade NRC Group Sverige, med flera andra aktörer i branschen, infrastrukturminister Andreas Carlson. Ämnet på dagordningen var just MPK, och de utmaningar vi har mött i det nya systemet.

NRC Group Sverige vinner signalprojekt i Västmanland

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Ställverksbyte Kolbäck - Dingtuna, där anbudssumman uppgår till 41 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att befästa vår ställning som en av de större leverantörerna inom signalentreprenader, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

NRC Group Sverige vinner signalprojekt i Gävleborgs län

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Signalåtgärder Hofors – Granstanda, där anbudssumman uppgår till 35 miljoner kronor.

– Det här är ett bra projekt för NRC Group, och vår fortsatta tillväxt inom signalsegmentet, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Västerasby-Långsele, KTL-upprustning, där anbudssumman uppgår till 117 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt projekt för NRC Group, och i en region som vi trivs att arbeta i, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

NRC Group Sverige vinner anläggningsprojektet Frövi VA & industrigata

NRC Group Sverige har tilldelats projektet nybyggnation VA & industrigata Etapp 1 i Frövi industriområde, med en kontraktsumma på 55 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över vinsten, och ser fram emot ett gott samarbete, säger Per Anders Quist, Affärsområdeschef Anläggning.

Robert Röder lämnar NRC Group

Robert Röder, VD för NRC Group Sverige, har lämnat in sin uppsägning och Henning Olsen, VD för NRC Group, kommer nu att fungera som VD för Sverige under en period.

Robert har varit hos oss de senaste tre åren och har spelat en viktig roll för att utveckla NRC Group Sweden. Vi är tacksamma för hans betydande bidrag under den tiden. Robert har utvecklat den svenska organisationen och byggt upp solida kund- och partnerrelationer i Sverige.

NRC Group Sverige blir officiell partner till Sila Snacket

"En öppen kultur där man kan snacka med varandra ger gladare och säkrare arbetsplatser - det är viktigt för oss!"

NRC Group Sverige tar sitt samarbete med Sila Snacket till nästa nivå, och blir officiell partner inför 2023. Sila Snacket är ett initiativ som arbetar för mer inkluderande arbetsplatser med en schysstare jargong, som får alla att trivas, må bra och känna sig välkomna.

NRC Group vinner underhållskontraktet Godsstråket genom Bergslagen

NRC Group har tilldelats underhållskontraktet Godsstråket genom Bergslagen, där anbudssumman uppgår till 228 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig mellan Juni 2023 - Maj 2028.

Kvartalsresultat Q2: Lyckas som ledare inom hållbar infrastruktur

”Andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med förbättrade finansiella resultat, vilket visar att vårt vändningsprogram ger resultat”, säger Henning Olsen, VD för NRC Group. Med en stark organisation och orderingång samt orderstock på rekordnivåer så positionerar sig NRC Group för framtiden.

NRC Group vinner basunderhållskontraktet BKB och KTK-banan

NRC Group tilldelades idag basunderhållskontraktet Blekinge Kustbanor och Kust till kust-banan, där anbudssumman uppgår till 378 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig från april 2023 till mars 2028.

Niklas Sundel, Affärsområdeschef Underhåll, är mycket glad för tilldelningen:
– Jag är så stolt över arbetet som våra medarbetare har gjort i det här kontraktet sen 2016, vi har till exempel mer än halverat antalet besiktningsanmärkningar från vårt första år tills nu.

Kvartalsresultat Q1: Fortsatt tydlig positiv utveckling för NRC Group

NRC Group fortsatte den positiva utvecklingen under första kvartalet 2022. Bolaget levererade förbättrade resultat, starkare kassaflöde från verksamheten och en organisk tillväxt på 7 %. Fokus på att vinna rätt projekt till rätt pris, förbättra våra projektgenomförandeprocesser och kontrollera risker ger tydligt resultat.

NRC Group vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst (VGV), där anbudssumman uppgår till 337 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig från september 2023 till augusti 2028.

Niklas Sundel, Affärsområdeschef Underhåll, är mycket glad för tilldelningen:
– Vi har haft kontraktet sen 2016, och vi är stolta över att få fortsatt förtroende av Trafikverket att sköta underhållet av VGV! Jag vill tacka våra medarbetare för allt deras goda arbete.

NRC Groups Nordiska Hållbarhetsrapport 2021

Under 2021 har vi inom koncernen gjort flera framsteg i vårt hållbarhetsarbete – nu är NRC:s gemensamma hållbarhetsrapport släppt, där du kan läsa allt om vårt arbete för att skapa en mer hållbar infrastrukturbransch.

Kvartalsresultat Q4: Solida resultat för NRC Group

2021 var ett bra år för NRC Group, där det fjärde kvartalet stärkte den positiva utvecklingen. Systematiskt arbete med att förbättra interna processer både vad gäller att säkra kontrakt till rätt pris och själva genomförandet av projekten, ger resultat för företaget.

Kvartalsresultat Q3: Förbättrade resultat och stark orderingång för NRC Group

NRC:s tredje kvartal visade på fortsatt starka utsikter för investeringar i hållbar infrastruktur med säkrade projekt, samarbete över nordiska gränserna, och den näst bästa orderinggången någonsin – 2,7 miljarder NOK.

Tillsammans elektrifierar vi Trønder- och Meråkerbanen

Tillsammans med NRC Group kommer Norconsult att bidra till elektrifieringen av Trønder- och Meråkerbanen för Bane NOR. Hela 120 kilometer järnvägsspår kommer att elektrifieras på sträckorna Trondheim – Stjørdal och Hell – Storlien. Parterna har undertecknat ett projekteringskontrakt under 2021, som ingår i NRC Groups totalentreprenad.

Förbättrade resultat och stark orderingång för NRC Group

NRC Group har gjort goda framsteg när det gäller att förbättra lönsamheten. Koncernens EBITA* var 47 miljoner norska andra kvartalet, med en EBITA* -marginal på 3,0 %, jämfört med 27 miljoner norska under samma kvartal 2020. En stark orderingång för NRC Group under kvartalet på 2,2 miljarder NOK, med en tillväxt på över 60 % från förra året.

NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport 2020

Nu är NRC Group Sveriges Hållbarhetsrapport för 2020 släppt. Det är viktigt för oss att i vårt arbete så långt det är möjligt kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön. Vi arbetar även kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

NRC Group Sverige skriver under Färdplan 2045

NRC Group Sverige har skrivit under Färdplan 2045: Byggföretagens initiativ för att nå en klimatneutral byggarbetsplats 2045. Det här är en lika viktig som självklar del i NRC:s hållbarhetsarbete, och vi kan vara stolta över att vara med och bidra till ett hållbart samhälle – inte bara genom arbetet vi gör, utan också hur vi gör det

Färdplanen har sin grund i Riksdagens beslut från 2017 om att hela samhället ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Här kommer vi ha möjligheten att dela erfarenheter och kunskap med andra aktörer i branschen, och tillsammans snabbare leda hela branschen mot målet.